Top

پیشنهادات و انتقاداتبه سامانه رسیدگی به شکایت دووب خوش آمدید.

توجه داشته باشید، تنها شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل شده باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است آی پی شما جهت بررسی های فنی ذخیره شده و شکایت شما بر اساس زمان ثبت شکایت و موقعیت آی پی شما در شبکه دووب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

توجه داشته باشید :

* در صورتي كه قبلاَ شكايت خود را به روش ديگري ارسال نموده ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است، ‌از ارسال مجدد شكايت خودداري نماييد .

* به شكايت هايي كه قبلاَ به بازرسي دووب ارسال شده است و مجدداَ از اين طريق ارسال مي شود، رسيدگي نخواهد شد .

* شكايت هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي، ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد .

* در صورتيكه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارند بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص يا شركت، در فرم شكايت درج شود، در غيراينصورت به شكايت رسيدگي نمي شود .

* مسئوليت قانوني مطالب اظهار شده بر عهده شاكي خواهد بود .

* تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است .

پیشنهادات و انتقادات

  1.   * نام شما :
  2. * پست الکترونیکی :
     
  3.   * موضوع :
  4.   * پیام:
    1. حروف و اعدادی را که در تصویر می بینید وارد کنید.